Make your own free website on Tripod.com

Small Business
Fiat Listemiz | Contact Us

Add your logo here

Turba (Torf) Nedir ?

 

            * Turba, Bitkilerin ksmende hayvansal artklarn ve yer alt su düzeyinin üzerinde genellikle sphagnum denilen yosunlar ve bataklk sazlarnn su dibinde çökerek, su altnda hava ile ilikisi kesilmi bir ortamda yllarca çürüyüp birikmesinden oluan %100 doal bir malzemedir.

 

            * Turba nn besleyici özellii bulunmamakla birlikte çok su tutmas ve iyon deiimi yoluyla, suyun ve gübrenin bitkiye yavaça düzenli bir ekilde verilmesini salamas önemli üstünlükleri arasndadir.

Turba (Torfun) Özellikleri :

 

1)      Genellikle rengi sar, kahverengi ve siyah olabilen turbann sertlii azdr. Bazlar topraks bir görünüme sahiptir.

2)      Turba, topra organik ve mineral maddelerce zenginletirerek kullanld alanlarda bitki kökleri iyi havalandndan bitkinin geliim hzn arttrr.

3)      Turba: Bitki yetitirme ortamnn bir parças olup üstün çimlendirme köklendirme özelliine sahiptir. Her türlü bitkiyi yetitirmeye uygundur.

4)      Turba: Topran, su tutma kapasitesini, bitkiyi besleme gücünü biyolojik aktiviteyi  arttrr . Turba topra tamponlama (kapaklandrma) kapasitesini arttrr.

5)      Turba : Suda çözünebilir gübrenin tapraktan ykanarak kaybolmasn önler. Topran uzun süreli nemli kalmasn ve gevemesini salar. Bu nedenle toprak slahnda, iç ve d mekan süs bitkilerinin üretiminde ve bakmnda idealdir.

 

Here we may display a picture of this month's special:

cdgreyscale.jpg
Blank CDs: 20% off
bize ulasin

Vali Münir Güney Cad. No:6 Gürlek /DENZL